אמנויות מסורתיות

המשותף לאומנויות הנלמדות בבית הספר הוא השתייכותן לקטגוריה של אמנויות לחימה פנימיות-רכות. אמנויות לחימה מסורתיות הן אלה ששורשיהן בעבר. הן יונקות את שיטות התרגול והלחימה שלהן, כמו גם את העקרונות עליהם הן מושתתות ואת רוח הדברים, ממקורות קדומים, תוך ניסיון לשמור ככל האפשר על גוף הידע שהועבר ממורים לתלמידיהם במהלך השנים. יעדיהן של אמנויות לחימה מסורתיות רחבים הרבה מעבר לעיסוק בטכניקות של הגנה והתקפה. המטרה האמיתית היא טיפוח האישיות. מטרה זו מושגת על-ידי תרגול מעשי אישי של קאטות; על-ידי תרגול יישומים לחימתיים אל מול בן-זוג המדמים מאבקים אמיתיים ביומיום; ודרך קבלה והפנמת קודים של התנהגות בבית הספר. בתרבות הסינית והיפנית, אדם שהולך בדרך זו נחשב ל"איש המעלה": אדם שמעשיו מוסריים ומכוונים לגרימת טוב ואשר דיבורו נכוחה.
        "איש המעלה מזין את השורשים.
        כאשר השורשים מבוססים, הדרך צומחת." (קונפוציוס, מאמרות, 1.2)

בתוך העולם המודרני בו החוויה העיקרית היא זו של שינויים תזזיתיים ומהירים, אמנויות לחימה מסורתיות שומרות שלא ינתק השורש, ובה בעת שלא תעצר זרימת התנועה.